image001Färgning

 

 

Ullgarn är lätt att färga med växter eller syntetfärger. Att växtfärga är ett trivsamt hantverk med mycket charm. Vilken färg man får av en växt varierar mycket beroende på växtplats, väder och vattenkvallité. Av tradition har man inte färgat med svampar i Sverige, vilket är synd då svampar ger massor med färger som inte går att få med växter.

Även syntetfärgerning av ullgarn är lätt att göra. Med syntetfärger erhålls ljus- och tvättäkta färger och efter lite träning kan man få exakt de nyanser man vill ha. Så kallade syra färger kräver inte starkare kemikalier än ättika för att hålla badet svagt surt.

Lin- och bomullsgarn är svårt att färga med växtfärger så att det verkligen sitter kvar förutom om man använder kypfärger som indigo. Det finns bra och lättanvända syntetiska, reaktiva färger som inte kräver starkare kemikalier än koksalt och hushållssoda.


Kom gärna på en färgkurs till Spångmurs och lär dig grundera i att färga..

 

 

 

Olika sätt att färga passar olika bra vid olika tillfällen. Ibland är växtfärgning det bästa vid andra tillfällen är syntefärgningen bäst

§  Färga med växter
Färgning av ullgarn med svenska växter som du plockar i naturen. Det r spännande att se vilka färger man kan få fram. Färgerna passar fint ihop med varandra.

§  Färga med Zenits Yllefärger
Syntetiskt färgämne för ullgarn passar bäst när man vill få fram exakt en bestämd färg, vara säker på att färgen håller både för tvätt och ljus eller när man bara skall färga lite garn. Färgen passar bra för ull och natursilke.

§  Färga med Zenits Reaktiva färger
Ett färgämne som fäster bra på både lin och bomull utan att vara speciellt svårt att handskas med.

§  Tvätta garnet före färgning

 

 

 

vaxtfargningVäxtfärgning

Färga med växter. Här är några förslag på vanliga svenska växter som ger färger med god tvätt och ljushärdighet.

De flesta blad och örter ger gula färger, de tål tvätt och solljus mer eller mindre bra.

 

Färgen man får beror av växten, växtplatsen, årstiden, vädret, garnet och vilket vatten man använder.

För starkast och klarast färger skall man välja

Växter plockade på försommaren efter en lång period av sol och torka. Växtplatsen skall vara solig och vattnet mjukt.

Växtfärgning föredrar jag att göra utomhus över öppen eld.

 

 

 

Växter som används utan beta, d.v.s. på obehandlat garn

Renlav, Islandslav

Granris

Ängsyra i järngryta

Färglav, stenlav

Bark

 

Växter som används med alunbeta

Björklöv

Allöv

Renfana

Hundkex, daggkåpa

Brudborste, färgtistel

Lönnlöv                               

Ljung, lingonris, odon

 

Växter används med alun- och vinstensbeta

Rötter från vitmåra, buskmåra

 

För växtfärgning behövs ett antal kemiska ämnen för att få färgen att fästa och för att förändra färgen.

 

Kemikalier

Alun               (Kaliumaluminiumsulfat)

Det vanligaste betmedel, 20 gr per 1 hg garn.

Ett naturligt förekommande salt som förutom till växtfärgninganvänds till matlagning och skinngarvning.

 

Järn

Ger garnet en mörkare ton - som om man tillsatt lite svart färg.

Tillsätts genom att koka i järngryta eller genom att använda järnvitriol (ferrosulfat, järn-2-sulfat). För att järn skall frigöras från järngrytan måste badet vara svagt surt. Pottaska kan inte användas i färgbadet. För att få tillräcklig mängd järn kan badet stå över natten. Järnvitriol används efter färgningen, max 10 gr/hg garn. Garnet behandlas i lösningen ca. 15 minuter. Vid för lång tid blir garnet sprött.

Ljushärdigheten ökar samt motståndskraft mot röta.

 

Koppar

Ger garnet en mörkare ton - som om man tillsatt lite brun färg.

Tillsätts genom att koka i koppargryta eller genom att använda kopparvitriol (kopparsulfat, blåsten, koppar-2-sulfat). För att koppar skall frigöras från järngrytan måste badet vara svagt surt. Pottaska kan inte användas i färgbadet. För att få tillräcklig mängd koppar kan badet stå över natten. Kopparvitriol används efter färgningen, max 20 gr/hg garn eller som förbeta. Garnet behandlas i lösningen upp till 60 minuter.

Ljushärdigheten ökar.

 

Kromsyrat kali    (kaliumdikromat)

Kromsyrat kali gör färgen dunklare oftast mot det bruna hållet. Vissa växter ger mycket mörka färger med kromsyrat kali, mörkt svartbrunt andra påerkas mycket lite. Används som förbeta, 5 gr per hg garn med eller utan kombination med alun och vinsten. Det betade garnet måste sköljas och sedan skyddas för solljus. Betbadet är giftigt men inte garnet. Hantera kromsyrat kali med försiktighet då krom orsakar allergier. Kromsyrat kali är frätande.  Ljushärdigheten ökar. Garnet blir något strävt.
Vi rekomenderar inte att kromsyrat kali används, det är farligt för miljön. Det använda vattnet måste lämnas till miljöstation för att tas om hand, även rester av kromsyrat kali måste lämnas till miljöstation.

 

Salt

Vanligt koksalt (natriumklorid) kan användas för att få vissa färger att dra på, t.ex. bark. Mängd efter behov. Saltet tillsätts i färgbadet.

 

Pottaska  (kaliumkarbonat, kolsyrat kali)

Pottaska gör färgbadet basiskt, vissa gula färger blir mer varma i tonen, röda färger blir er blåaktiga. Neutraliserar ett starkt surt bad och gör då färgen starkare. Är badet starkt surt fräser det när man tillsätter pottaskan, något som kan inträffa på våren. Tillsätt 1 tesked per 1 hg garn. Vid efterbehandling tas 3 gr pottaska per liter vatten, garnet behandlas i lösningen upp till ett dygn, obs. kall lösning. Skölj inte pottaskbehandlat garn i ättiksvatten.

Pottaska utvanns förr ur björkaska. 100 gr björkaska motsvarar 3-4 gr pottaska. Pottaska används vid bakning, t.ex. pepparkakor.

 

Tennsalt    (tenn-2-klorid, tenndiklorid)

Tennsalt används för att få briljanta färger, det fungerar bara med vissa växter. Tennsalt kräver saltsyra för att kunna lösas i färgbadet. 2 gr tennsalt + 4 ml saltsyra + 10 gr vinsten tillsätts till 1 hg garn.

Badet blir något frätande, garnet blir strävt.

Tennsalt måste förvaras lufttätt för att inte smälta.
Vi rekomenderar inte att tennsalt används, det är farligt för miljön.

 

Vinsten  (kaliumväteartrat)

Vinsten används för att förhöja effekten av andra betmedel (alun och kromsyrat kali) för vissa växter, främst de som ger röda färger. Använd 5-10 gr vinsten per 1 hg garn. Vinsten används vid inläggningar av t.ex. gurkor.

 

Saltsyra

Efterbehandling med saltsyra görs för att få ett färgomslag av röda färger mot orange. Blanda en lösning med 20 ml saltsyra/liter vatten. Värm till 90 grader, lägg i garnet och låt det svalna i lösningen. Garnet kan ligga kvar upp till ett dygn

 

Ättika  (ättiksyra)

Garnet sköljs i ättiksvatten för att färgen skall bli härdigare. Ca. 1 kapsyl ättika 24% / 2 liter vatten.

 

 

Standardförbetor

Betning används för att färgen skall fästa på garnet. Det är bäst att beta garnet först och därefter färga, då har man bäst kontroll över vad som händer i färgbadet. Det går även att tillsätta betmedlet i färgbadet och beta och färga samtidigt, man vet dock inte riktigt vilket resultat man får.

 

Det finns ett antal växter som inte behöver betor för att färgen skall ta.

 

Till varje hg garn tas 5 liter vatten och något av följande 5 blandningar av betmedel.

                                           

 

1

2

3

Alun

20 gr

20 gr

20 gr

Vinsten

 

10 gr

10 gr

kopparvitriol

 

10 gr

 

 

 

 

 

  

Mät upp 5 liter vatten/ hg garn och lös betmedlet under 10 minuter, när vattnet är helt ogrumligt är de lösta.

Värm till 60 grader.

Lägg i det blöta väl urkramade garnet. Garnet skall vara ordentligt tvättat och löst omknutet på minst 4 ställen. Lös även upp passmatråden.

Höj temperaturen till 90 grader och hantera garnet däri i 60 minuter. Garnet måste röras så att betningen tar jämt i annat fall kommer färgen bli flammig.

 

Betning 1 kan svalna i badet och ligga kvar ett par dagar allterantivt tas upp och torkas. Det är den vanligaste betan och passar till de flesta blad och örter.

Betning 2 i badet och ligga kvar ett par dagar allterantivt tas upp och torkas. Det är den vanligaste betan för röda färger.

Betning 3 tas upp och torkas.

 

 

Färgning

Plocka färska växter, t.ex. björklöv. Hur mycket beror på vilken färgstyrka som önskas och vilken växt och vilken tid på året. ½ löst packad plastkasse per 1 hg garn kan vara en tumregel.

 

Lägg växterna i en gryta, tillsätt vatten, ca. 7 liter / hg garn som skall färgas. Låt koka minst 1 timme.

För att fälla ut mycket koppar eller järn ur en gryta kan gärna färgbadet stå i grytan en eller ett par dagar. För tjocka växtdelar kan man gärna koka längre tid. För mörkare färg av lavar kan man tillsätta saltsyra.

 

Sila bort växtdelarna.

 

Värm upp garnet i varmt vatten, krama ur det och hantera det i färgbadet vid 90 grader i minst 1 timme.

Efterbehandla eventuellt med pottaska, kopparvitriol, järnvitriol eller syra.

Lyft upp och låt det svalna

Skölj

Tvätta, skölj

Torka

 

Vid samtidig betning och färgning tillsätts betmedlet i det avsilade färgbadet.

 

Det går utmärkt att färga garnet tillsammans med växtdelarna, det ser mycket vackert ut men det är svårt att få det rent efteråt.

Tillsätts betmedel med växtdelarna har man ingen aning om hur mycket betmedel växterna ta och hur mycket garnet tar.

 

Alternativ färgningsmedtod.Recept för lavar m.m..

Varva garn och växter, häll över hett vatten. Låt stå över natten. Koka upp, färga vid 90 grader ett par timmar. Låt stå över natten. Koka upp, färga vid 90 grader ett par timmar dagen efter. Klart

 

Efterbad kan göras oavsett alternativ.

Finns färg kvar i badet kan mer garn tillsättas och ny färgning göras, hantera garnet vid 90 grader i minst 1 timme. Efterbaden blir alltid svagare. Det kan bli både 2 och 3 efterbad om färgbadet är starkt.

 

 

 

ullgarnZenits yllefärg

För färgning av ull, silke och polyamid..

Ullgarn kan lätt färgas syntetiskt med Zenits yllefärg. Färgerna har god ljus och tvätthärdighet.

Den kan köpas från Zenit via deras Internetbutik:     http://www.zenit-konst.se

Med yllefärgen kan man efter lite träning färga exakt de nyanser man önskar. Det är enkelt att färga små kvantiteter.

Jag föredrar att färga med yllefärg inomhus i en rostfri gryta.

Håll färgningen väl skild från matlagning.

En termometer att kontrollera temperaturen i färgbadet behövs.

 

Garnet skall vara ordentligt tvättat före färgning.

 

Vatten:  5 liter vatten per 1 hg garn/tyg

Färgpulver: Mängden färg kan varieras efter hur stark färg som önskas. Ta   0,10 – 4 gr färg per 1 hg garn

Egaliseringsmedel: 0,5 – 1 ml  egaliseringsmedel per 1 hg garn tillsätts för att få jämnare färg och mer genomfärgat garn. Med egaliseringsmedel tar färgningen något längre tid.

Ättiksyra: 3-5 ml ättiksyra 24% tillsätts för att hålla badet svagt surt.

 

 

Färgning

Mät upp vatten (40 gradigt), ev. egaliseringsmedel och ättika, hantera garnet i badet i 10 minuter.

Lös upp färgen i kokande vatten, blanda olika färgpulver till önskad nyans. Prova färgen genom att måla lite på ett papper.

Lyft upp garnet, tillsätt färglösningen till färgbadet.

Lägg tillbaka och hantera i färgbadet vid 90 grader i 30-60 minuter. Under färgningen kan mer färg tillsättas om garnet lyfts upp.

 

Skölj ur och tvätta garnet.

 

Efterfärgning kan göras tills badet är nästan färglöst. Tillsätt ny ättika när nytt garn läggs i.

 


 

 

lingarnZenits reaktiva färger

För färgning av silke, lin, hampa och bomull.

 

Färga lin- och bomullsgarn syntetiskt med Zenits reaktiva färger.

Färgerna har god ljus och tvätthärdighet och är lätta att arbeta med.

Reaktiva färger används för att färga lin, bomull, hampa och  natursilke.

De kan även användas för att färga ull men ej med detta recept.

Färg kan köpas från Zenit via deras Internetbutik.

silkesgarnhttp://www.zenit-konst.se

 

Jag föredrar att färga med yllefärg inomhus i en rostfri gryta.

Håll färgningen väl skild från matlagning.

En termometer att kontrollera temperaturen i färgbadet behövs.

 

Garnet skall vara ordentligt tvättat före färgning.

 

Vatten:  2-3 liter vatten per 1 hg garn/tyg

Färgpulver: Mängden färg kan varieras efter hur stark färg som önskas. Ta   0,10 – 3 gr färg per 1 liter vatten.

Salt: Vanligt hushållssalt utan jod används för att färgen skall dra på. 50 gr per liter vatten.

Soda: Målar eller hushållsoda används för att få färgen att reagera med garnet, 20 gr per liter vatten.

 

 

Färgning

Mät upp vatten, lös saltet i vattnet.

Lös upp färgen i ett par deciliter kokande vatten, blanda olika färgpulver till önskad nyans. Prova färgen genom att måla lite på ett papper. Tillsätt färgen i färgbadet.

Lägg i garnet och hantera i ca 20 minuter vid 55-60 grader..

Lyft upp garnet, tillsätt sodan till färgbadet och låt den lösas.

Lägg omedelbart tillbaka garnet och hantera i färgbadet vid 55-60 grader i 20-45 minuter.

Lyft upp garnet och låt det svalna något.

Skölj.

Låt garnet vila.

Skölj i fler vatten så att all överskottsfärg försvinner.

Koka garn och diskmedel i 15 minuter i rikligt med vatten.

Skölj noga tills helt rent vatten

Låt torka, först nu syns den slutgiltiga nyansen.

 

Om garnet inte har rätt nyans kan det efterfärgas i nytt färgbad. Före färgning i nytt färgbad måste det sköljas noga.

 

Efterfärgning kan göras men ger mycket svaga toner. Tillsätt 25 gr salt och 10 gr soda per liter vatten före nytt garn läggs i.

 

 

Garnet skall vara ordentligt tvättat före färgning

 

 

 


Tvätta garnet före färgning

Garnet skall vara på härva. Härvorna skall vara löst omknytna, lossa lite på passmatråden. Knyt om härvan på 3-4 ställen med annat garn.

Blanda tvättvatten, tvättmedel eller diskmedel kan användas.

 

Fett ullgarn

Vatten, tvättmedel och ca. 2 ml ammoniak / liter vatten blandas. Låt garnet ligga i tvättvattnet och doppa och krama garnet i tvättvattnet. Total tvättid 15-20 minuter.

Skölj garnet noga i många vatten.

 

Lingarn

Tvättas i tvätt- eller diskmedel genom att doppas och kramas. Skölj noga.

 

Bomullsgarn

Tvättas för hand i tvätt- eller diskmedel men kan om det är väl omknutet sköljas och centrifugeras i tvättmaskin. Skölj noga.


 

 

Uppdaterad 2020-10-31