image001

Rotslöjd

Av barkade björkrötter har vi bundit korgar i hundratals år. Ett trivsamt hantverk som ger starka, vackra föremål. Vill du prova på rotslöjd? Ta med en syl/pryl av ben eller plast att göra hål med samt en liten vass kniv. Har du rötter tar du med dem annars finns det att köpa.
Rotslöjd har förekommit i hela landet men framförallt i fjällvärden är hantverket utvecklat till en riktigt fin konst, på grund av de samiska hantverkstraditionerna och på grund av tillgången på riktigt bra rötter.

Du behöver en eller fler lite grövre, jämna stödrötter. Du binder med en delad lite tunnare rot, bindroten. Man börjar i mitten.

 

Lämpliga arbeten att göra av rötter är små korgar eller smycken.

Förr gjordes ofta förningskorgar, korgar man bar mat i. Man tillverkade även ostkorgar som användes vid osttillverkning.

 

Björkrötter var ett vanligt material men även andra rötter har används som t.ex. granrötter

 

Samma teknik som vi i Norden använder för rötter förekommer över hela världen men med olika material, man har använt det som funnits runt omkring rot_8en, t.ex. olika gräsarter i i Afrika.

 

Fråga markägaren om tillstånd innan du tar rötter. Björkrötter kan man ta hela året så länge det inte är tjäle i marken. Bra rötter hittar man där jordmånen och växtförutsättningarna inte är optimala för björken. Där det är för blött, för torrt eller för magert växer rötterna ytligt långa sträckor. Börja att gräva efter rötter närmast stammen och arbeta dig utåt. Använd t.ex. en potishacka för att öppna upp jorden ovanför roten. Återställ marken efteråt. Dra av barken och kläm ur saven genom att dra roten mellan en träbit och ditt ben. Skydda kläderna med en läderbit som du lägger mellan benet och roten..

 

 

 

 

 

För rotslöjd behövs en liten vass kniv, en pryl av ben eller plast att göra hål med, en läderbit, en träbit samt en skål att ha vatten i.

 

rotslöjd                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här startar du arbetet:

Låt rötterna ligga i vatten i minst 30 minuter.

 

Tag en grov stödrot, tunna ut den 6-7 cm, snurra den tunna delen runt prylen minst 3 varv.

 

Dela roten som skall vara bindrot på längden. Skär ett snitt i den tjockaste änden, dra i båda halvorna, styr så att den delas i mitten genom att dra mest i den del som är tjockast. Dela hela roten. Mjuka upp halvorna genom att dra dem mellan en läderbit och en träkloss eller överbordskanten. Kom ihåg att blöta då och då,

 

Lägg bindroten längs med stödroten och börja bind som bilden visar. Stick i mitten under minst ett varv.

 

Vid varv två startar den teknik du tänkt använda, t.ex. ett varv runt stödroten, ett omtag ett varv längre ned. Öka där det behövs. Stick med prylen för att få ett tillräckligt stort hål för bindroten att komma igenom. Hålen går ihop när arbetet ligger i vatten en stund.

 

Dra åt ganska hårt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rätta ut alla krokar på stödroten, t.ex. genom att skära små snitt på insidan i krökarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarva stödroten genom att tunna ut den nya och den gamla roten under en längre sträcka och lägga delarna omlott. Tunna bara ut på en sidan

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarva bindroten genom att lägga med en ny parallellt med stödroten ett par centimeter. Byt plats på de båda bindrötterna när det är ett par centimeter kvar av den gamla. Låt bytet hamna så att det täcks av nästa varv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rot1Början sedd från baksidan

 

Bindning med ett omtag om nedre varvet med jämna mellanrum.

 

rot_4

 

Bindning med dubbla omtag om nedre varvet med jämna mellanrum.

rot_7

 

Ostkorgsbindning med dubbla stödrötter.

rot_5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Liten knapp bunden i olik tekinker

rot_2

 

rot_3Oval början

 

Armband i samma teknik som ett handtag

 

 

 

rot_6
 

 

 

 

 

 

 

 


Barkade, torkade rötter.

rot

 

Rötter i en gammal brunmålad rotkorg.

rot_9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tillbaka till startsida