image001Om Spångmurs

 

 

Spångmurs är gårdsnamnet på vårt fritidshus, en liten gård i Årsunda i Gästrikland. Gården kallas även för Plåtas då två generationer plåtslagare har levat här. Spångmurs kan låta som ett mycket udda namn men det finns en logisk förklaring. I Gästrikland kallas myrar för murar, alldeles vid huset går den gamla landsvägen. En bit från huset går landsvägen över en myr, över myren gick landsvägen på spänger (spångar). Myren heter Spångmuren och vårt hus Spångmurs så de verkar ha en mycket tät koppling, kanske var det vår gård som hade ansvar för spången.


Våren 2013 startade jag Spångmurs AB, med verksamhet inom hantverk, kultur, traditioner och utbildning. 2019 ombildade vi företaget så att Spångmurs nu är ett extra firmanamn under huvudbolaget On The Backroad AB. Spångmurs finns kvar och är precis lika som tidigare, förändringen vi gjorde innebär att min son numera arbetar i samma företag som jag, hans verksamhet heter On The Backroad och är reklambyrå i Stockholm.
Jag heter Louise Ström och jobbar heltid för Spångmurs. Du når mig alltid på mailen,
Louise@spangmurs.se

 

Besöksadressen för Spångmurs är Långängsvägen 10,  Årsunda
Årsunda ligger ca. 1 mil söder om Sandviken.
Sandviken ligger 2,5 mil från Gävle. Gävle ligger 18 mil norr om Stockholm 

Vägbeskrivning:
Följ väg 272. Alldeles vid Årsundas södra utfart går Långängsvägen in västerut. Det är skyltat Långängarna. Följ Långängsvägen en knapp kilometer till de första husen på höger sida. 
Karta
(Jag rekommenderar inte den lilla skogsvägen som går från väg 272 direkt på vårt hus, den är extremt gropig.)

 

 

Spångmurs / On The Backroad AB
Organisationsnummer: 556926-5571

Bankgiro: 165-2411

Postadress:  Södra Rönngatan 7, 811 35 Sandviken
Mail: info@spangmurs.se

Telefon: 070-6629005

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2019-09-28