Nordisk Brickvävningskonferens i Gävle.

För andra gången arrangeras ett Nordiskt brickvävningsmöte, första gången var  6 -7 september  2018 i Tönsberg i Norge. Där hölls 4 kurser, Norge, Danmark, Finland och Sverige bidrog med varsin kurs. Arrangör i Norge var Oseberg Tekstilgruppe.  I år har vi utökat med en kurs även för Island. Tanken är att brickvävningsträffar skall hållas vart annat år omväxlande i de olika deltagande länderna med olika arrangörer varje gång.

 

For the second time, a Nordic tablet weaving meeting will be held, the first time was September 6 -7, 2018 in Tönsberg, Norway. 4 courses were held, Norway, Denmark, Finland and Sweden each contributed a course. Organizer in Norway was Oseberg Textile Group. This year we have expanded with a course also for Iceland. The idea is that tablet weaving meetings should be held every other year alternately in the different participating countries with different organizers each time.

 

Kontaktpersoner  och organisitör:
Contact persons and organizer:

 

Arrangör. Vikingaföreningen Fafner i Årsunda
Brickvävning används flitigt av medlemmarna i föreningen för att tillverka tidstypiska kläder. Det finns en stor kunskap om textila hantverkstekniker i föreningen och inte minst om bandvävning med brickor.

Organizer. Viking Association Fafner in Årsunda.
Tablet weaving is used extensively by the members of the association to make period clothes. There is a great deal of knowledge about textile craft techniques in the association and not least about band weaving with tablets.

 

Projektansvariga / Project managers:

Louise Ström
Mail: louise@spangmurs.se
Telefon: +46 70 6629005

Elin Ulvsdotter
Mail:
elin.ulvsdotter@gmail.com
Telefon: +46 70 4859317

 

Lärare och medarbetare i projektet:
Teachers and staff in the project:

Sverige / Sweden:  
Amica Sundström
Maria Neijman

 

Norge / Norway:
Bente P Skogsaas,
Randi Stoltz

 

Danmark / Denmark:
Ulla Gerner Lund
Rasmus Twisttmann Jørgensen

 

Finland / Finland:
Mervi Pasanen
Maikki Karisto

 

Island / Iceland:
Þorbjörg Elfa

 

Konferensen hålls i Gävle. Valet föll på Gävle eftersom det är lätt att ta sig till dit med såväl bil som flyg/tåg, det finns många hotell och möjligheter att bo och äta. Eftersom både Louise och Elin bor i närheten var valet lätt.

Valet av lokaler hos Länsmuseet i Gävle gjordes då de har en fin miljö, är ett aktivt museum som ligger mycket nära centralstationen och centrum.

The conference is held in Gävle. The choice fell on Gävle because it is easy to get there by car as well as by air / train, there are many hotels and opportunities to stay and eat. Since both Louise and Elin live nearby, the choice was easy. The choice of premises at the Länsmuseet in Gävle was made because they have a nice environment, is an active museum located very close to the central station and the center.

 

Sponsorer:

Spångmurs i Årsunda/Sandviken

 

____________________________________________________________