Hotell

Boka själv det boende som passar Dig. Boka så tidigt som möjligt, det kan lätt bli fullt på hotellen i Gävle. Vi rekommenderar att boka med möjlighet att avboka tills vi vet att konferensen verkligen blir av. Vi har inte lyckats avtala något pris som är lägre än de Booking.com erbjuder, därför hänvisar vi till deras och Hotels.com  bokningssidor. Scandic  CH och Elite Grand Hotel ligger centralt och är fina, Järnvägshotellet är ett bra lite enklare alternativ. Hotel Alderholmen är ett litet hotel med ett nytt koncept.

Som du ser finns många hotell at välja på, avstånden i Gävle är korta i olika prisklasser. På kartan    betyder  hotell.

För priser, gå in på Booking.com  eller Hotel.com  Länk: Booking.com   Länk: Hotel.com

 

Privat boende, kontakta boendet för mer information.

Adress/plats

Avstånd till Museet

Avstånd till Årsjögård

Sovmöjlighet

Kontakt

Långängsvägen 10 i Årsunda

ca. 35 km

4 km

3-4 sängplatser + gräsmatta för camping

louise@spangmurs.se

 

 

 

 

 

 

Engelska:
Book the accommodation that suits you. Book as early as possible, it can easily be filled at the hotels in Gävle. We recommend booking with the opportunity to cancel until we know that the conference is really getting true. We have not been able to agree any price lower than the Booking.com offers, so we refer to their and Hotels.com booking pages. Scandic CH and Elite Grand Hotel are centrally located and fine, the Järnvägshotellet is a bit easier option. Hotel Alderholmen is a small hotel with a new concept.

As you can see, there are many hotels to choose from, the distances in Gävle are short. On the map means    hotel.

For prices, go to Booking.com or Hotel.com Link: Booking.com Link: Hotel.com